Råneträskvägens Samhällighetsförening

 

 Råneträskvägen

 

För att underhålla samt ploga vägen till råneträsk är det bildat en vägförening tillsammans med de berörda parterna. Kostnaden fördelas mellan de deltagande i föreningen, varav stugföreningen är en part. Kostnaden per stuga brukar vara ca: 400,- / år

Vid hinder på vägen eller andra synpunkter kontakta Jan Karlsson, tel. 070-5845146

Varje höst brukar stugägarna samlas för att gemensamt risa vägen, information om tidpunkten meddelas i kometen, anslagstavlan i råneträsk samt här på hemsidan.

 Ev. avslutas kvällen med en gemensam fest för stugägarna.

 


 

Styrelse vägföreningen

 

Ordförande:  Mikael Uusitalo
Sekreterare:   Karin Eriksson
Kassör:   Magnus Eriksson
Ledamot:   Alvar Larsson, Anders Ylivainio ( Sveaskog )
Suppleant:    Jan Karlsson ( Vägansvarig ), Tomas Engström
Revisorer: Anders Trulsson, Gunnar Kejonen
Valberedning:  Marcus Karlsson, Sonny Vuopio