Jakt

 

Jaktkort

Jakt

Råneträsk arrenderar ca: 6000 Ha mark av Sveaskog där vi bedriver jakt på småvilt samt älg. För att jaga småvilt måste man lösa jaktkort och vara stugägare med familj. För att vara med i älglaget krävs att man är stugägare samt löst jaktkort i råneträsk de senaste två åren.

 


 

Anmälan till älgjakten görs senast 15/5 varje år till Jaktledaren.

Jaktledare 2014                  

Mikael Uusitalo                    0970-10601

 


 

JAKTKORT

 

 

Årskort småvilt: 200:-
Årskort gäst 200:-
Småvilt dygn 50:-
Småvilt & älgjakt

300:-

(Får lösas efter 3 års  
lösen av stugägarkort)  

 

 


 

 

 

 

 

Jaktkortförsäljare

 

Jan Lagnestig: Tel. 0970-14906, 070-6488969
Bo Apelqvist: Tel. 0970-14966
Eric Eriksson: Tel. 070-2065664
Alf Isaksson: Tel. 0970-77181
Mikael Uusitalo: Tel. 070-5922366, 0970-10601